Уважаеми студенти,

ако желаете да участвате в конкурса за присъждане на еднократна премия от Фондация „Васил Самарски“ на студенти от специалността „Актьорско майсторство“, моля изтеглете формуляра, попълнете го и го изпратете на email: fondsamarski@gmail.com най-късно до 25 октомври.

Към форумуляра прикачете и сканирано копие на удостоверението от учебното заведение за завършен курс и успех, както и актуална снимка

Изтегли от тук

За първа година Фондация „Васил Самарски“ ще присъди парична стипендия в размер на две хиляди лева на студент от специалността „Актьорско майсторство“, обучаващ се в българско висше училище, след конкурс. Предвижда се стипендията да е ежегодна и да подкрепя студенти с постижения. 

С регламента и условията за участие в конкурса можете да се запознаете по-долу тук:

КОНКУРС
за присъждане на еднократна стипендия от Фондация „Васил Самарски“ на студенти от специалността „Актьорско майсторство“

1. Цел на конкурса:
- финансово подпомагане на развитието на творческия потенциал на студенти от специалността „Актьорско майсторство“
- съдействие за развитието на новото поколение в театралното изкуство
2. Задачи на конкурса:
- да бъдат откроени и подкрепени талантливи млади актьори
- повишаване на нивото на професионалното майсторство на младите актьори
3. Ред на провеждане на конкурса:
- конкурсът се провежда онлайн
- в конкурса могат да участват студенти от специалността „Актьорско майсторство“ от всички български висши учебни училища
- допуска се участието само на студенти, завършили поне една учебна година във висш институт по изкуствата със специалност „Актьорско майсторство“ в бакалавърска програма със среден успех не по-нисък от 5,50
- участието е индивидуално
- представянето на конкурса става чрез малки театрални форми, като един кандидат участва с два различни материала от своя репертоар през годината
- в конкурса се допуска участие само с видео клипове, заснети с всички достъпни средства, без използване на видеомонтаж и без заснемане на крупни планове
- максимална продължителност на видео клиповете – не повече от 15 минути
- конкурсът се провежда в един тур със заключително събитие по връчване на премията
3. Присъждането на стипендията ще бъде определено от жури въз основа на следните критерии:
- добро съчетаване на традиционните и съвременни тенденции, и способи в актьорското майсторство
- хармоничност на актьорското присъствие на сцената
- гъвкавост и добро познаване на собствения интелектуален, емоционален и сетивен потенциал
- знания, самочувствие и опит, необходими за изграждане на сценично присъствие на образа
- творческа оригиналност, нестандартност
- артистичност
- култура на сценичната реч
4. Финансирането на конкурса се осъществява от Фондация „Васил Самарски“. Връчването на стипендията в размер на 2 000 лева се насрочва на 4 ноември.
5. Съставът на журито ежегодно се определя със заповед на Председателя на УС на Фондацията и се оповестява на 25 октомври.
5. Заявки на участие се подават на e-mail на Фондация „Васил Самарски“, съгласно установената форма до 25 октомври. Видео клиповете се изпращат на същия електронен адрес: fondsamarski@gmail.com.

За допълнителни въпроси: тел. 0896705631